Administració de Lloguers

Si disposa d’una propietat, o vàries, que desitja llogar, encarregui’ns la comercialització i posterior administració de la mateixa. Comprovarà la qualitat de la nostra gestió. Sempre atents a les últimes novetats legals, fiscals, subvencions, regulacions etc., per al seu major profit.

Els serveis d’Administració de Lloguers comprenen:

 • Signatura dels contractes d’arrendament en les condicions i pactes que es determinin.

 • Canvis de noms dels subministres.

 • L’emissió i cobrament dels rebuts de Lloguer.

 • Notificacions a l’inquilí revisions de renda i repercussions Imposats i Taxes.

 • Seguiment d’avaries i tracte amb els industrials.

 • Incidències amb la Companyia d’Assegurances.

 • Rescissió de contractes i verificació finca.

 • Gestió, Ingrés i Cancel·lació de fiances a l’INCASOL.

 • Liquidacions d’Ingressos i Despeses de forma periòdica en la forma que es determini.

 • La comercialització de la finca quan quedi lliure.

Un cop el contracte a estat signat:

 • Gestions en Administració Pública (hisenda, INCASOL, etc.)

 • Liquidacions trimestrals.

 • Gestió del manteniment, reparació i/o averies si en calen.

 • Tramitació judicial per a desnonaments, així com altres gestions similars.

Contacte

Polítiques de privacitat

Call Now Button