Venda i Lloguer de Propietats

Dins de l’Administració de Vertical (pisos, locals, etc) l’experiència acumulada i el constant estudi del mercat immobiliari, ens permet oferir una gestió solvent i eficaç adreçada a la satisfacció tant del venedor, com del comprador del producte, ja sigui com a bé de consum o com a inversió.

 • Fem una gestió comercial personalitzada, tant si vol vendre com comprar, li buscarem una solució d’acord amb les seves necessitats.
 • Cercar del llogater més apropiat per a cada immoble.
 • Comercialització a través de diferents portals immobiliaris i medis publicitaris de primera línia, la nostre web i les xarxes socials.
 • Elaboració i redacció del contracte.
 • Comprèn també, tot el procés de negociació i validació de les garanties de pagament aportades.
 • Contracte realitzat contemplant en tot moment la legislació vigent.
 • Excepte pacte o indicació contraria, aquest procés es realitzarà sense cost per als nostres clients, sempre repercutit al arrendatari.

 

 • Lloguer de pisos
 • Lloguer de locals comercials i magatzems
 • Lloguer d’oficines i despatxos
 • Lloguer de places d’aparcament
 • Redacció i tramitació de contractes d’arrendament i pròrrogues
 • Constitució de fiances
 • Aplicació d’augments i repercussions
 • Gestió de serveis i subministraments de la finca
 • Gestió de tributs (IVA, IBI, etc.)
 • Recerca de Notari
 • Compra-vendes
 • Pisos
 • Edificis amb o sense arrendataris
 • Oficines i despatxos
 • Places d’aparcament
 • Locals comercials i magatzems
 • Solars
 • Permutes
 • Valoracions
 • Estudis de Rendibilitat
 • Traspassos
 • Assessorament Jurídic

Contacte

Polítiques de privacitat

Call Now Button