Venda i Lloguer de Propietats

Dins de l’Administració de Vertical (pisos, locals, etc) l’experiència acumulada i el constant estudi del mercat immobiliari, ens permet oferir una gestió solvent i eficaç adreçada a la satisfacció tant del venedor, com del comprador del producte, ja sigui com a bé de consum o com a inversió.
Fem una gestió comercial personalitzada, tant si vol vendre com comprar, li buscarem una solució d’acord amb les seves necessitats.
Cercar del llogater més apropiat per a cada immoble.
Comercialització a través de diferents portals immobiliaris i medis publicitaris de primera línia, la nostre web i les xarxes socials.
Elaboració i redacció del contracte.
Comprèn també, tot el procés de negociació i validació de les garanties de pagament aportades.
Contracte realitzat contemplant en tot moment la legislació vigent.
Excepte pacte o indicació contraria, aquest procés es realitzarà sense cost per als nostres clients, sempre repercutit al arrendatari.

– Lloguer de pisos.
– Lloguer de locals comercials i magatzems.
– Lloguer d’oficines i despatxos.
– Lloguer de places d’aparcament.
– Redacció i tramitació de contractes d’arrendament i pròrrogues.
– Constitució de fiances.
– Aplicació d’augments i repercussions.
– Gestió de serveis i subministraments de la finca.
– Gestió de tributs (IVA, IBI, etc.).
– Recerca de Notari.
– Compra-vendes.
– Pisos.
– Edificis amb o sense arrendataris.
– Oficines i despatxos.
– Places d’aparcament.
– Locals comercials i magatzems.
– Solars.
– Permutes.
– Valoracions.
– Estudis de Rendibilitat.
– Traspassos.
– Assessorament Jurídic.

Contacte

Call Now Button